zapraszają na

 

III. konferencję naukową z cyklu Projektowanie ideału pt.

 

Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne

 

Termin: 21. stycznia 2015 r., środa, godz. 12.00 – 19.00

Organizator: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ

Miejsce: Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków. Sala 0.102. Lokalizacja. Dojazd.

 

Lista wystąpieńProgramKsięga abstraktów (ISBN) – Informacje dla AutorówPotwierdzenie wystąpieniaZdjęcia

 

 

Strategiczne zarządzanie organizacją wymaga określenia jej celu. Jak zauważa między innymi Russell L. Ackoff, można to zrobić przez zaprojektowanie jej ideału (wyidealizowanego wzorca, wzorcowego modelu), który określa kierunek zmian w organizacji i kryteria oceny jej funkcjonowania; także zarządzanie uniwersytetem kieruje się domyślnie lub wprost założonym ideałem.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów między studentami, naukowcami, nauczycielami i ekspertami na temat roli i optymalnej organizacji uniwersytetu w systemach społeczno-gospodarczych XXI wieku. Zamiast narzekać, pragniemy rozważyć pomysły dotyczące tego, jaki ideał uniwersytetu wyznaczają potrzeby społeczne. Planowane wydarzenie jest trzecią edycją w cyklu konferencji poświęconych projektowaniu ideału w procesie zarządzania.

 

Mamy nadzieję, że dyskusja nie ograniczy się do konstatacji aktualnych sporów dotyczących misji i wizji uniwersytetu oraz trudności w ich realizacji. Autorzy wystąpień są proszeni o rozważenie tego, czy i jakie są wspólne obszary konsensusu dotyczącego zadań uniwersytetu oraz, jakie oczekiwania i potrzeby społeczne wyznaczają jego specyfikę. W tym kontekście pragniemy przedyskutować problem zawodowego bezpieczeństwa studentów.

 

Chcemy zwrócić uwagę na unikalne zadania uniwersytetu w kształtowaniu umiejętności charakterystycznych dla wyższych szczebli zarządzania, gdzie zadania zawodowe wymagają podejmowania strategicznych decyzji, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, budowania przewagi konkurencyjnej itp. Tym kompetencjom sprzyja kształcenie uniwersalne, które jest tradycyjnym zadaniem uniwersytetu. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do rozważenia dobrych praktyk dydaktyki mającej na celu kształcenie tych umiejętności.

 

Punktem wyjścia do dyskusji może być analiza koncepcji „wyidealizowanego uniwersytetu” Ackoffa lub innych współczesnych projektów uniwersytetu, antycznego ideału akademii, średniowiecznych lub renesansowych koncepcji uniwersytetu oraz pytanie „Czy klasyczny ideał uniwersytetu jest wciąż aktualny?” Przewidziane są wykłady, sesje posterowe i panele dyskusyjne. Wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim.

 

ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ I TEKSTÓW

 

Formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem prosimy przesłać w języku wystąpienia (angielskim albo polskim) do 6. stycznia 2015 roku pocztą elektroniczną. Po 15. stycznia 2015 r. program konferencji zostanie uaktualniony informacją o planie wystąpień ze wskazaniem ich sesji, co stanowi potwierdzenie zakwalifikowania wystąpienia do konferencji oraz jego formę (odczyt lub sesja posterowa). Wykłady w sesji plenarnej są planowane na 20 minut, a w sesjach panelowych – na 10 minut. Osoby, których prezentacje zostaną zakwalifikowane do sesji posterowej, powinny przygotować plakat w preferowanym formacie A0 (układ pionowy).

 

Planowana jest recenzowana monografia. Autorzy proszeni są o przesłanie wpierw szkicu (około 5 stron, do 9. stycznia 2015 r.), a potem ostatecznej wersji tekstu (do 1. kwietnia 2015 r.) na adres 379 <at> wp.pl. Preferowana długość artykułu, to pół arkusza wydawniczego (około 20 000 znaków, 12-15 stron łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią). W wyjątkowych przypadkach mogą być rozpatrywane dłuższe prace (do 1 arkusza wydawniczego). Prosimy o odnośniki bibliograficzne w stylu APA. Przesłanie tekstu oznacza zgodę na jego publikację. O przyjęciu prac do druku zdecydują recenzje. Bardziej szczegółowe informacje dla Autorów są tutaj.

 

Konferencja jest finansowana przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak", w związku z powyższym nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.

 

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ  DO KONFRENCJI

 

-       Do 6. stycznia 2015 przyjmowane są formularze zgłoszeniowe ze streszczeniem wystąpienia

-       Po 15. stycznia 2015 r. program konferencji zostanie uaktualniony informacją o planie wystąpień, co stanowi potwierdzenie zakwalifikowania wystąpienia do konferencji.

 

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ DO PUBLIKACJI

 

-       Do 9. stycznia 2015 r. (opcjonalnie) prosimy przesłać szkic tekstu (min. 5 stron), jeśli chcą Państwo otrzymać informację zwrotną np. w przypadku, gdyby zgłoszony tekst pokrywał się tematycznie z innym. Uwaga: zakwalifikowanie tekstu do publikacji nie zależy od zakwalifikowania wystąpienia do konferencji.

-       Do 1. kwietnia 2015 r. należy przesłać tekst w jego ostatecznej postaci.

 

PRZYKŁADOWE TEMATY

 

-       Historyczne, społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania projektów idealnej organizacji.

-       Społeczne zadania uniwersytetu.

-       Swoista dla uniwersytetu gospodarczo-społeczna wartość kształcenia.

-       Jakie kompetencje i umiejętności są społecznie oczekiwanym ‘produktem’ uniwersytetu? Jaki jest ‘popyt’ na kompetencje strategiczne (przydatne m.in. w planowaniu, tworzeniu strategii i podejmowaniu decyzji dotyczących nietypowych okoliczności), a jaki - na kompetencje taktyczne i operacyjne (wspomagające działanie w typowych lub wystandaryzowanych sytuacjach)?

-       Różnice w kształceniu kompetencji strategicznych, taktycznych, operacyjnych iin. Specyfika jakości nauczania w kształceniu tych umiejętności.

-       Jakie są warunki kształcenia kreatywności i jaki jest ich związek z zawodowym sukcesem absolwentów uniwersytetu?

-       Do jakiego rodzaju praktyki i do spełniania jakiego typu zadań społecznych może lub powinien przygotowywać uniwersytet? Jak może on efektywnie i ekonomicznie spełnić tę rolę?

-       Perspektywa organizacji i procesów wewnętrznych uniwersytetu w dążeniu do ideału.

-       Czy lub jaka jest różnica między celami kształcenia uniwersytetu i wyższej szkoły zawodowej? Rola kształcenia zawodowego w uniwersytecie.

-       Edukacja elit XXI wieku.

-       Antyczny, średniowieczny i renesansowy ideał uniwersytetu.

-       Idealny uniwersytet według Russela C. Ackoffa.

-       Czy klasyczny ideał uniwersytetu jest wciąż aktualny?

 

 

 

 

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn

prof. dr hab. Tadeusz Wawak

dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ

dr hab. Jan F. Jacko (przew.)

dr Iwona Maciejowska

 

Komitet organizacyjny:

Bożena Freund

Jan F. Jacko (przew.)

Dorota Maciejowska

Iwona Maciejowska

Anna Małodzińska

Róża Z. Różańska