Modyfikowano: 2014-04-16

Jan F. Jacko

 

pracenotatki - streszczeniastrona z pracami


Kto nie potrafi mówić prosto i jasno,

 ten powinien milczeć i pracować nadal, aż będzie mógł tak uczynić.”

Karl Raimund Popper

 

 

If you need to read this web page in your language use some translator, for example, for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/, online translator: http://free-website-translation.com or open this page in a new window (to activate the plugin) and klick the button below:

website translator plugin

 

 

 

MIKRO-PORADNIK PISANIA I WYSYŁANIA PRAC

 

TYPOWE BŁĘDY,

których należy unikać

(od najmniej do najbardziej obniżających ocenę)

 

 1. Błędy formalne (np. brak numeracji stron, brak informacji o trybie i kierunku studiów)
 2. Błędy stylistyczne i ortograficzne
 3. Pseudonaukowa terminologia (żargon, nowomowa)
 4. Niedokładne lub niejednorodne odnośniki do literatury (przypisy lub bibliografia)
 5. Brak określenia źródeł (ilustracji, cytatów), fikcyjne odniesienia lub błędne odnośniki (np. jeśli w sieci jest tekst opublikowany wcześniej z podanym źródłem, to podanie linku nie wystarcza, trzeba podać to źródło)
 6. Treść niezgodna z tytułem
 7. Brak związku pracy z wykładanym przedmiotem (np. brak analizy zagadnień swoiście etycznych w pracy dotyczącej etyki)
 8. Temat inny niż uzgodniony/zadany
 9. Mętny, nieścisły, niezrozumiały język
 10. Plagiat (skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i konsekwencjami dyscyplinarnymi). W razie wątpliwości warto przeczytać przed oddaniem pracy: http://akademia-internetu.pl/prawo-w-internecie/12-jak-cytowac-by-nie-plagiatowac/

A.    OGÓLNE ZASADY

11.  Teksty powinny być oddane w dwu postaciach – w pliku elektronicznym i w wydruku (samo wysłanie pracy mailem lub sam wydruk nie wystarczy). Prezentacje PowerPoint wystarczy przesłać mailem:

·       Plik:

-       Elektroniczną wersję pracy proszę wysyłać na adres wskazany w dziale Kontakt (lub, jeśli plik jest zbyt duży, można go dostarczyć na jakimś nośniku).

-       Proszę o teksty z rozszerzeniem „doc” lub „rtf”. Mile widziane też są pliki OpenOffice.

-       Prezentacje w PowerPoint (można dołączyć kopię w PDF, ale proszę nie wysyłać tylko PDFów). Łatwe konwertowanie plików: np. http://www.zamzar.com/ .

-       Format pliku elektronicznego musi nadawać się do przeszukiwania i edycji (proszę nie blokować możliwości edycji).

-       Temat elistu i plik powinien mieć nazwę w formie: Nazwisko_TytułPracy_NazwaWykładu_TrybStudiów_Kierunek_Rok_Data

-       Pliki najlepiej wysyłać maile ze skrzynki, która podaje nazwisko nadawcy (inaczej email może się zagubić w „spamie”).

·       Wydruk: na zajęcia, konsultacje lub do mojej skrzynki korespondencyjnej przy sekretariacie na II piętrze Kampusu.

12.  Wymagania edycyjne: Format pliku: dokument programu Microsoft Word lub rtf. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy pomiędzy wierszami: 1.5. Akapity wyjustowane. Strony numerowane (z wyjątkiem pierwszej).

13.  Ogólna struktura: strona tytułowa, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografia.

14.  Pierwsza strona: Proszę podać imię i nazwisko, rok, kierunek, tryb studiów (stacjonarne, zaoczne) autora, datę, tytuł, rodzaj pracy (doktorat, praca magisterska, dyplomowa, zaliczeniowa itp.), aktualny adres majlowy. Należy określić funkcję pracy (np. konkurs, usprawiedliwienie nieobecności). Nie chodzi tu o estetykę, ale o informacje, więc można nie przesadzać z oprawą graficzną pierwszej strony. W nietypowych przypadkach warto krótko opisać o co chodzi. Prace bez tych kluczowych informacji mogą nie być brane pod uwagę. Wersję wydrukowaną należy odręcznie podpisać na stronie tytułowej.

15.  Tytuł musi być zgodny z tematem i zawartością pracy

16.  Temat. Należy trzymać się ustalonego tematu i tytułu. Najlepiej, jeśli wybór tematu wiązać się będzie z planowaną pracą dyplomową, magisterską, doktorską i posiadaną już kompetencją (np. lepiej jest pisać o znanym środowisku, miejscu pracy lub znanych sytuacjach niż o czymś, o czym nie ma się pojęcia).

17.  Podtytuły: Proszę dzielić i porządkować materiał (rozdziały, punkty, paragrafy) według jasno określonego kryterium, o którym krótko napiszecie we wstępie. Według niego należy podzielić tekst na części.

18.  Treść. Poczytaj: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/MetodologiaPrac.htm#Struktura

19.  Przypisy i bibliografia (link)

20.  Więcej rad i sugestii znajdziesz tutaj

Proszę unikać plagiatu

21.  Plagiat polega m.in. na zamieszczenie całości lub fragmentu cudzego tekstu (zdania, akapitu itp.) bez cudzysłowu i bez donośnika (np. przypisu) lub korzystania z czyichś pomysłów bez wskazania uch źródła (np. jeśli wiadomość pochodzi z wykładu, należy o tym wspomnieć w odnośniku).

22.  Zamieszczenie bibliografii w tekście nie sprawia, że nie jest on plagiatem.

23.  Cytować wolno i należy, bo cytaty podnoszą wartość pracy: Prawo cytatu: http://forumprawne.org/prawo-autorskie/31544-prawo-cytatu.html

24.  Cudzysłów to drobny znaczek, którego nie należy się obawiać. Proszę unikać przenoszenia tekstów ze źródeł bez wzięcia ich w cudzysłów i podania źródła.

25.  Jeśli przytaczasz czyjeś słowa, należy wziąć je w cudzysłów i w przypisie lub nawiasie dokładnie określić źródło (ze stroną).

26.  Plagiatem może być niedosłownie korzystanie z czyichś rozwiązań bez wskazania na ich autora. Dlatego jeśli korzystacie z czyichś pomysłów, proszę o tym wspomnieć, wskazując źródło (gdzie lub kiedy o tym pisał lub mówił). Nawet, jeśli nie cytujecie dosłownie tekstu, ale korzystacie z niego, to należy zrobić odnośnik do źródła (np. do wykładu podając jego autora, tytuł, datę).

27.  Przeniesienie tekstu z Internetu lub książki bez cudzysłowu i przypisu skutkuje oceną niedostateczną (niezależnie od innych walorów pracy) oraz poniższymi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

28.  Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o prawie autorskim: "Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3" Do łagodniejszych konsekwencji plagiatu należy skreślenie z listy studentów.

29.  Zła praktyka: przestawianie wyrazów. Lepiej zacytować, bo cytaty podnoszą wartość pracy, a programy antyplagiatowe umieją już rozpoznawać zbieżności mimo zmiany szyku.

30.  Proszę unikać fikcyjnych lub nieprecyzyjnych odnośników lub przypisów. Każdy fikcyjny przypis lub cytat obniża wartość pracy o jedną ocenę.

31.  Proszę też unikać ghostwriting: Jeśli piszesz samodzielnie (i cytujesz wszystkie źródła), jesteś autorem pracy. Jeśli korzystasz z cudzych pomysłów (np. streszczasz wykład), jesteś współautorem pracy. Wtedy pierwszym autorem jest pomysłodawca (np. wykładowca) i trzeba go wskazać na stronie tytułowej.

B. PRACE ZALICZENIOWE I KONKURSOWE

 1. Obowiązują zasady omówione w części A
 2. Objętość pracy

·        konkursowej – ok. 7 str. znormalizowanego tekstu na 1 osobę

·        zadaniowej -  ok. 5 str. znormalizowanego tekstu na 1 osobę

·        usprawiedliwiającej nieobecności: 2 strony znormalizowanego tekstu na godzinę (45 min.); po angielsku – 1 strona na godzinę.

 1. Skala

·       Wygrana w konkursie: ocena bdb z egzaminu, o ile spełnione są pozostałe warunki (udział w konferencji i obecność).

·        Zadanie daje maksymalnie 1 punkt. Możliwe jest uzyskanie części punktu.

 1. Prace nie są obowiązkowe. Termin oddania pracy uzgadniam z uczestnikami w trakcie zajęć. Zwykle upływa miesiąc po pierwszych zajęciach. Staram się powiadomić o nim w stopce strony www poświęconej danemu wykładowi. Po upływie terminu informacja znika.
 2. Konkurs wygrywają tylko wybitne prace. Jeśli jest wiele prac wybitnych – wszystkie wygrywają. Jeśli nie ma takich prac - nikt nie wygrywa.
 3. Prace wygrywające konkurs należy zaprezentować podczas konferencji (ocena to obejmuje).
 4. Prace są pisane indywidualnie (jeden autor).
 5. Można napisać tylko jedną pracę konkursową.
 6. Można pisać kilka prac zadaniowych.
 7. Udział w konkursie należy zgłosić „asystentowi”.
 8. Z udziału w konkursie można się wycofać bez żadnych konsekwencji.

12.  Prace są oceniane tylko raz – nie ma możliwości korygowania ich zawartości po dokonaniu oceny.

 1. Temat pracy konkursowej jest w „stopce” strony poświęconej wykładowi.

14.   Jeśli temat jest ten sam dla wszystkich wszelkie modyfikacje tematu należy uzgodnić z prowadzący i zyskać jego zgodę

 1. Przyjmowane są tylko prace na temat zadany wszystkim lub ustalony na początku zajęć z prowadzącym.
 2. Przyjmowane są tylko prace na temat konkursowy/zadaniowy. Nie wystarczy zatytułować pracę zgodnie z zadanym tematem. Jej treść musi go dotyczyć. Obowiązuje też metodologia pracy określona na zajęciach. Dlatego należy wpierw przemyśleć temat, można go przedyskutować z prowadzącym zajęcia (na konsultacjach).
 3. Pracę należy przesłać też osobie piszącej koreferat (jeśli przewidziano koreferaty).

18.   Najlepsze prace będą publikowane w Internecie. Jeśli ktoś się na to nie zgadza - proszę to zaznaczyć w ostatnim zdaniu pracy. Brak takiej adnotacji traktować się będzie, jako zgodę na publikację pracy w Internecie. Brak zgody na publikację nie obniża oceny.

 1. Prace oddane po terminie mają obniżoną ocenę proporcjonalnie do spóźnienia – obniżam ocenę o jeden za każdy zaczęty tydzień, więc oddawanie pracy z opóźnieniem większym niż 3 tygodnie mija się z celem.

20.  Wartość dodana: Wartościowe prace, które nie wygrają konkursu, będą traktowane tak jak zadania, tj. pozytywnie wpłyną na ocenę końcową lub usprawiedliwiają nieobecności.

 1. Ryzyko: Plagiat skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu.
 2. Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj, pytaj, pytaj...

C. PRACE DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, DYPLOMOWE

1.     Obowiązują zasady punktu A (wyżej).

2.     W pliku pracy na początku proszę zamieścić uwagi i pytania, na które oczekujecie odpowiedzi (zamiast w eliście)

3.     Proszę się liczyć z tym, że zwykle promotor i recenzent oceniają formalną stronę pracy (rzetelność opisu bibliograficznego, przypisów i cytatów, gramatyka, styl itp.) dopiero wtedy, gdy praca ma ostateczną postać– czyli tuż przed obroną, gdy nie ma już czasu na korekty. Promotor nie ma obowiązku korygowania ortograficznych, interpunkcyjnych lub stylistycznych błędów pracy (nawet jeśli to robi).

4.     Plagiat może wyjść na jaw w ostatnim momencie uniemożliwiając zdobycie dyplomu. Lepiej unikać tego ryzyka przy pomocy drobnego znaczka, który nazywa się „cudzysłów” i „przypis”.

5.     Tematy są tu: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/TematyDyplMgr.htm

D. NOTATKi Z WYKŁADU

1.     Slajdy z ilustracjami, wykresami itp.

2.     Edytowalny plik (np. ppt, ale nie np. Prezi w chmurze lub PDF)

3.     Obowiązują zasady punktu A i B (wyżej). Stosuje się ogólne zasady pisania prac, a więc dajemy odnośniki do źródeł (wykład też jest źródłem) informacji i ilustracji

4.     Nagłówek: Jeśli piszesz samodzielnie (i cytujesz wszystkie źródła) – jesteś autorem pracy. Jeśli streszczasz czyjś wykład - jesteś współautorem pracy i należy to zaznaczyć na pierszej stronie

5.     Tytuł: notatka z wykładu – kiedy, kto, przedmiot, temat.

6.     Jeśli czegoś nie rozumiesz – przyjdź na konsultacje i pytaj

7.     Jeśli uzupełniasz wykład: Punktem wyjścia jest konspekt i tekst ze stron WWW poświęconych wykładowi. Uzupełnij go notatkami z wykładu, odniesieniami do źródeł, cytatami i ew. własnymi przemyśleniami. Kolorem zielonym oznacz uzupełnienia z notatek z wykładu (pominięte w konspekcie), kolorem niebieskim oznacz wiadomości zaczerpnięte ze źródeł (w przypisie podaj źródło!!!), kolorem pomarańczowym oznacz własne przemyślenia na dany temat, kolorem czerwonym oznacz poprawione błędy konspektu www, jeśli je wykryłe/. To, co jest identyczne z zawartością strony WWW pozostaw w kolorze czarnym.

8.     Objętość minimum 5 stron na osobę, jeśli to praca zadaniowa.

9.     Usprawiedliwianie nieobecności: 2 strony lub 1 slajd na 45 minut opuszczonych zajęć.

E. streszczeń

1.     Obowiązują zasady punktu A i B (wyżej).

2.     Można tłumaczyć fragmenty, ale takie tłumaczenie zaznacz, jako cytat (cudzysłów) i w przypisie wskaż tłumacza np. siebie.

3.     Jeśli w cytacie są odnośniki i cytaty, to musisz podać ich źródło tak jak w tekście.

F. KOREFERATy

 

 1. Obowiązują zasady punktu A i B (wyżej). Prace napisane niezgodnie z opisanymi tam regułami nie będą brane pod uwagę.
 2. Długość tekstu - ok. 5 str.
 3. Koreferat należy zgłosić sekretarzowi zajęć.
 4. Termin oddania pracy upływa dokładnie miesiąc przed końcem semestru.
 5. Należy wskazać formalne braki pracy – czy praca odpowiada na zadane we wstępie pytania?, przypisy, ortografia, interpunkcja itp.
 6. Proszę ocenić pracę (zasugerować ocenę w tradycyjnej skali od 2 do 5) i uzasadnić ocenę – Wasza ocena nie wpływa na ocenę, którą ja stawiam za pracę, ale błędy w koreferentach lub nietrafna ocena wpływają na ocenę z koreferatu.
 7. Warto być bezstronnym (amicus Plato sed magis amica veritas)
 8. Należy uzupełnić merytoryczne braki pracy (pominięte lub źle ujęte zagadnienia, luki w bibliografii, struktura pracy, sformułowanie problemu we wstępie)
 9. Można uzupełnić pracę o brakujące elementy
 10. W koreferatach mogą być przypisy itp. – koreferat to jest też praca
 11. Koreferat należy oddać 2 tygodnie po otrzymaniu referatu
 12. Jeśli czegoś nie rozumiesz – przyjdź na konsultacje i pytaj

 

G. STRONA Z PRACAMI LUB NOTATKAMI Z WYKŁADU

 

1.     Zbierz wszystkie prace i „przelinkuj” je do strony głównej, na której jest lista „linków” z tytułem pracy

2.     Na stronie startowej jest plan prac lub notatek – według tematów (nie wg autorów)

3.     Stronę startową zatytułuj podając przedmiot i semestr oraz swoje imię i nazwisko.

4.     Jeśli zajdzie taka potrzeba, to „przekonwertuj” prace pisemne na format RTF

5.     Dopilnuj, by autorzy podali na początku pracy swe imię i nazwisko, kierunek, tryb i rok studiów autora. Wstaw datę wpłynięcia pracy.

6.     Prace graficzne pozostaw w oryginalnym formacie.

7.     Tak wykonane zadanie oddaj na nośniku cyfrowym.

8.     Należy podać autora każdej notatki (na początku tekstu)