Jan Franciszek Jacko

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

Jan Franciszek Jacko, dr hab. – doktor filozofii (specjalność - etyka), habilitacja z zakresu nauk o zarządzaniu, wykładowca akademicki, aktor pantomimy (solowe spektakle w teatrach Austrii, Księstwa Liechtenstein, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wcześniej - The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein). Doświadczony trener i praktyk. Prowadził lub prowadzi szkolenia z zakresu ekspresji ciała, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, autoprezentacji oraz etyki w Polsce i za granicą, m.in. dla KarussellInterregionale Theaterkurse (Austria, Księstwo Liechtenstein, Szwajcaria), Neues Lernen (Księstwo Liechtenstein, USA), Sommer-/Winterschule für Pantomime (Liechtenstein, Polska, Niemcy, Włochy), The International Institute for Interpersonal Communication (Księstwo Liechtenstein), The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein), InnoEnergy PhD School (KIC InnoEnergy, Eindhoven, Holandia).

ELISTY: 153(małpka/at)dr.com

Wykształcenie NAUKOWE: http://jacko.econ.uj.edu.pl/CV/CVpl/1CVpl.htm

WYKSZTAŁCENIE AKTORSKIE i doświadczenie SCENIcZNE: http://jacko.econ.uj.edu.pl/cv/cvpl/cvplteatr.htm

niektóre CYKLICZNE szkolenia

·        Body Language. Wykład połączony z zajęciami warsztatowymi, prowadzony równolegle w języku angielskim i polskim. Uniwersytet Jagielloński, 2003/4/5

·        Self-presentation and savoir vivre. Wykład połączony z zajęciami warsztatowymi, prowadzony równolegle w języku angielskim i polskim. Uniwersytet Jagielloński, 2003/4/5

·        Philosophy of Non-verbal Communication and Expression. Wykład i ćwiczenia prowadzone w języku angielskim. Internationale Akademie fuer Philosophie, 1997/1998

·        Philosophie des Theaters und der Körpersprache. Wykład i ćwiczenia prowadzone w języku niemieckim, Internationale Akademie fuer Philosophie, 1996/1997

·        Body Language in Teaching. Organizator: Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21.-23. listopada 2001. Tematy:

o   How to Make Use of Hands in Teaching?

o   Express it! Understanding and Using Body Language in the Classroom,  

o   Listen! Evoking and Maintaining the Attention of Your Listeners

Projekty BADAWCZE  DOTYCZĄCE komunikacji POZAWERBALNEJ

2009-12. Kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki.

 

2008-10. Współwykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych

 

2002-4. Kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach CRBW Uniwersytet Jagielloński: Podobieństwa i różnice pozawerbalnych form komunikacji w sytuacjach związanych z biznesem między Polską a wybranym krajem Unii Europejskiej

 

1997 – 2000. Body-Language Project. The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein)

Niektóre publikacje szkoleniowe

- Mowa ciała: http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/05_02/biznes.htm

- Wizerunek przywódcy: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/proksemika/WizerunekPrzywodcy.pdf

- Klasyczna patomima: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/pantomima.htm