Jan Franciszek Jacko

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

Jan Franciszek Jacko, dr hab. - filozof, wykładowca akademicki, trener komunikacji, aktor pantomimy (solowe spektakle w teatrach Austrii, Księstwa Liechtenstein, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch). Współpraca z Polskimi oraz zagranicznymi firmami szkoleniowymi i szkołami teatralnymi. Szkolenia z zakresu komunikacji (werbalnej, pozawerbalnej, międzykulturowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i etyki.

W szkoleniach wykorzystuje techniki sceniczne i aktorskie do rozwijania kompetencji zarządczych. Aktualnie prowadzone przez niego badania dotyczą różnych roli, jaką przestrzeń i tzw. "mowa ciała" odgrywa w komunikacji międzyludzkiej. Ich wyniki są wykorzystywane w autorskich programach treningowych mających na celu usprawnienie niewerbalnej oraz werbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach, m.in. w komunikacji międzykulturowej, w negocjacjach, w autoprezentacji, w procesie nauczania, w  grze aktorskiej, w reklamie i w procesie tworzenia wizerunku w mediach masowego przekazu itp.

ELISTY: 153(małpka/at)dr.com

Wykształcenie NAUKOWE: doktor habilitowany nauk humanistycznych (filozofia i humanistyczne nauki o zarządzaniu). Naukowe CV: http://jacko.econ.uj.edu.pl/CV/CVpl/1CVpl.htm

WYKSZTAŁCENIE AKTORSKIE i doświadczenie SCENIcZNE: http://jacko.econ.uj.edu.pl/cv/cvpl/cvplteatr.htm

od 1994 – Solowe występy w teatrach Austrii, Niemiec, Księstwa Liechtenstein i Polski

1990 - 1996 - Zagraniczne studia stylu i techniki u mistrzów europejskiej pantomimy (m.in. Marcel Marceau, Ecole du Mmimodrame w Paryżu)

1987-1990 – Szkoła Pantomimy Teatru Gnoma (Lublin, Polska), ukończona z wynikiem bardzo dobrym

praca

Zajęcia szkoleniowe mowy ciała, wystąpień publicznych, autoprezentacji, erystyki, etyki w sytuacjach biznesu – polskie firmy i korporacje

Międzynarodowe szkolenia komunikacji  międzyludzkiej prowadzone w języku angielskim i niemieckim

·        Karussell” Interregionale Theaterkurse (Austria,  Księstwo Liechtenstein, Szwajcaria)

·        Neues Lernen (Księstwo Liechtenstein, USA)

·        Sommer-/Winterschule für Pantomime (Liechtenstein, Polska, Niemcy, Włochy)

·        The International Institute for Interpersonal Communication (Księstwo Liechtenstein)

·        The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein)

Funkcje zawodowe

·        1996-1999. Dyrektor artystyczny Pantomime - Rhapsodie Theater „Mimesis” w Księstwie Liechtenstein

·        1999-2003. Dyrektor artystyczny Teatru Ekspresji w Krakowie

CYKLICZNE wykłady szkoleniowe

·        Body Language. Wykład połączony z zajęciami warsztatowymi, prowadzony równolegle w języku angielskim i polskim. Uniwersytet Jagielloński, 2003/4/5

·        Self-presentation and savoir vivre. Wykład połączony z zajęciami warsztatowymi, prowadzony równolegle w języku angielskim i polskim. Uniwersytet Jagielloński, 2003/4/5

·        Philosophy of Non-verbal Communication and Expression. Wykład i ćwiczenia prowadzone w języku angielskim. Internationale Akademie fuer Philosophie, 1997/1998

·        Philosophie des Theaters und der Körpersprache. Wykład i ćwiczenia prowadzone w języku niemieckim i angielskim, Internationale Akademie fuer Philosophie, 1996/1997

·        Body Language in Teaching. Organizator: Neues Lernen, Vaduz, Liechtenstein, 21.-23. listopada 2001. Tematy:

o   How to Make Use of Hands in Teaching?

o   Express it! Understanding and Using Body Language in the Classroom,  

o   Listen! Evoking and Maintaining the Attention of Your Listeners

Projekty BADAWCZE  DOTYCZĄCE komunikacji POZAWERBALNEJ

2009-12. Kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki.

 

2008-10. Współwykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych

 

2002-4. Kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach CRBW Uniwersytet Jagielloński: Podobieństwa i różnice pozawerbalnych form komunikacji w sytuacjach związanych z biznesem między Polską a wybranym krajem Unii Europejskiej

 

1997 – 2000. Body-Language Project. The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein)

Niektóre publikacje szkoleniowe

- Mowa ciała: http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/05_02/biznes.htm

- Wizerunek przywódcy: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/proksemika/WizerunekPrzywodcy.pdf

- Klasyczna patomima: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/pantomima.htm