Instytut Finansów, Ekonomii i Zarządzania

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

 

zapraszają na

IV konferencję naukową z cyklu Projektowanie ideału, pt.

 

Kształtowanie moralności, zwyczajów i obyczajów – teoria i praktyka.

 

Data: Środa, 27 maja 2015 r., godz. 15.00 – 19.00.

Organizator: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce: Sala 0.104. ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków (mapa)

 

Rejestracja udziału i wystąpieńProgramPotwierdzenie wystąpieniaZdjęciaEnglish

 

Celem konferencji jest dyskusja stanowisk oraz rozwiązań dotyczących projektowania i stymulowania przemian w moralności, obyczajach i zwyczajach społeczeństw oraz organizacji. Wydarzenie jest częścią cyklu konferencji naukowych poświęconych idealizującemu projektowaniu w procesie zarządzania. Planowane są wystąpienia wprowadzające w języku angielskim i dyskusja w języku angielskim lub polskim. Do 15 maja 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia wystąpień wprowadzających do dyskusji w poniższych obszarach tematycznych:

 

1.   Moralność a racjonalność działania i organizacji

2.   Teoretyczne założenia projektów moralności

3.   Paradoksy i antynomie przykładowych projektów moralności

4.   Utopie etyczne dotyczące kształtowania człowieka

5.   Przemiany zwyczajów i obyczajów w społeczeństwie konsumpcyjnym

6.   Projekty moralności etycznego liberalizmu, neoliberalizmu, ordoliberalizmu itp.

7.   Postulat zrównoważonego rozwoju a zmiany w hierarchiach wartości

8.   Kierunki ewolucji moralności, zwyczajów i obyczajów

9.   Kształtowanie wrażliwości etycznej

 

ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 15. maja 2015 roku. Należy zarejestrować się w systemie przyjmowania zgłoszeń. Abstrakt propozycji wystąpienia (strona A4 tekstu, od 2000 do 4000 znaków, ok. 7 minut wystąpienia) z bibliografią dowolnej wielkości (nie wlicza się jej do objętości abstraktu) w języku angielskim należy też przesłać pocztą elektroniczną na adres kluzek.natalia(at)gmail.com. Do opisu należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, stopień naukowy lub zawodowy, afiliacja naukowa lub zawodowa). Po 18. maja br. szczegółowy program (niżej) zostanie uzupełniony informacją o włączeniu wystąpień w program konferencji ze wskazaniem ich sesji, co stanowi potwierdzenie wystąpienia. Osoby zakwalifikowane do sesji plakatowej powinny przygotować poster w formacie A0. Pytania można kierować na adres kluzek.natalia(at)gmail.com.

 

ZGŁASZANIE UDZIALU

 

Wydarzenie jest finansowane przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, w związku z powyższym nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Należy zarejestrować się w systemie przyjmowania zgłoszeń.

 

ZGŁASZANIE TEKSTÓW

 

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w języku angielskim. Autorzy zainteresowani publikacją powinny do 30. września 2015 r. przesłać na adres 379(at)wp.pl ostateczną wersję tekstu w języku angielskim w formacie APA (do 0.5 arkusza wydawniczego). O przyjęciu prac do druku zdecydują recenzje.

 

CONFERENCE PROGRAM

 

Opening (3:00 p.m.)

 

Session I. DESIGNING MORAL SENSITIVITY (3:15 – 4:30 p.m.)

- Psychological and physiological mechanisms of moral development (Zbigniew Nęcki PhD, prof. dr hab., Jagiellonian University in Kraków)

- Traditional and revolutionary philosophical projects of morality (Jan F. Jacko PhD, dr hab., Jagiellonian University in Kraków)

- Ethics by Józef Tischner (Zofia Zając – Gardeła, Jagiellonian University)

- The survey on “learning outcomes and added value” - communiqué no. 1. (Tadeusz Wawak PhD, prof. dr hab., Jagiellonian University in Kraków)

- Discussion

 

Session II. RATIONALITY OF ORGANIZATIONS (4:30 – 5:30 p.m.)

-        The transitory nature of the concepts of education: the utopian component (Helena S. Perelomova PhD, prof. dr hab., Valentin N.Vandyshev PhD, prof. dr hab., The National Agricultural University in Sum, Ukraine)

-        Morality versus rationality of financial management – tax havens (Tomasz Szewczyk, Anton Yarashevich, Monika Winnicka, Jagiellonian University in Kraków)

-        Value rationality of organizations? (Jan F. Jacko PhD, dr hab., Jagiellonian University in Kraków)

-        Discussion

 

Session III. DESIGNING ORGANIZATIONS (5:30 – 6:45 p.m.)

-        Are we, where we wanted to be? Twenty years after the answer of Charles Handy. (Tadeusz Oleksyn PhD, prof. dr. hab., Warsaw School of Economics)

-        Conceptions of "healthy organization” – ethical leadership versus counterproductive behaviors (Leszek Cichobłaziński PhD, Częstochowa University of Technology)

-        Discussion

 

POSTER SESSION (4:30 – 7:00 p.m.)

- Can organizations be rational or irrational like a human? (Magdalena Magiera, Jagiellonian Uniwersity in Kraków)

- Kodeks etyczny - sposób na zarządzanie moralnością w przedsiębiorstwach (Laura Benachir, Jagiellonian University in Kraków)

- Psychospołeczne determinanty osobowościowe  (MROCZNA TRIADA) a etyka - na przykładzie koncernów farmaceutycznych (Leszek Świeca, Jagiellonian University, The Silesian University in Katowice)

- Wpływ mediów na kulturę społeczeństwa konsumpcyjnego (Łukasz Burliga, The Jesuit University Ignatianum in Kraków)

 

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn

dr hab. Jan F. Jacko (przew.)

dr Leszek Cichobłaziński

 

Komitet organizacyjny:

Tomasz Dembiczak

Jan F. Jacko (przew.)

Natalia Kluzek

Mateusz Leć

English