Jeśli Twoja przeglądarka „zapamiętuje” stare wersje odwiedzanych stron, to musisz wcisnąć przycisk „odśwież”, by odczytać uaktualnienia tej strony. Uaktualnienie: 2019-02-20

Jan F. Jacko

ANNOUNCEMENTS

- Announcements regarding lectures are on the pages devoted to them: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

- Readings, sample exam questions, announcements about lectures: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

- Actual dates of my exams: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm,

- Most actual dates of my office hours: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm

- Syllabi are in the USOS system.

- If you need to read this web page in your language:

·        Online translator: http://free-website-translation.com

·        Plugin for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ .

·       Click here to open this web-page in a new window and click the button below (it is an automatic translation and may contain errors). If your browser does not support this feature, try a different browser:

 

FWT Homepage Translator

 

OGŁOSZENIA

Zaliczenia„Nasze” konferencje„Nasze” spektakleOferty stypendialne

·        Ogłoszenia dotyczące wykładów są na stronach im poświęconych (lewa zakładka „wykłady”): http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

·        Materiały do wykładów są w zakładce „wykłady”, a ich konspekty są w systemie USOS

·        Aktualne terminy egzaminów są zawsze na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm,

·        Terminy konsultacji są na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/info.htm  (stopka).

ZALICZENIA

1.      Prace pisemne (teksty konkursowe, zadaniowe, streszczenia) i prezentacje powinny być pisane i wysyłanie zgodnie z „zasadami pisania prac” (w ramce po lewej).
2.      Zachęcam do udziału w konferencjach (info o tematach – w lewej ramce, info o sprawach org. – niżej)
3.      Terminy egzaminów: najpóźniej miesiąc przed końcem semestru proszę „asystentów” o uzgodnione z grupą sugestie dot. terminu egzaminów. Po tym czasie ustalę terminy, do których trzeba się będzie dostosować.
4.      O wyniki prac tworzonych w ramach zajęć można pytać w przerwie zajęć lub najpóźniej na ostatnich konsultacjach semestru.
5.      Warunkiem zmiany grupy zajęciowej jest pisemna prośba i podpięcie w USOSie do listy grupy docelowej. Tj. powinieneś chodzić na zajęcia i zdawać z tą grupą, do której jesteś przypisany w USOSie.

KONFERENCJE

·       Najbliższa: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/8/

·        Rejestracja

o   Studenci planujący bierny udział w konferencji powinny zarejestrować udział jako „passive” (słuchacz) wskazując grupę zajęciową. Link jest tutaj.

o   Studenci biorący czynny udział (mający wystąpienia na konferencji) powinni zarejestrować w się na stronie konferencji, ale biorący bierny udział – tylko na stronie wyżej.

·        Ogłoszenia

o   Osoby pomagające w organizacji konferencji

o   Prelegenci (z wystąpieniem) w konferencji

 TEATR BIZNESU

 Aktualne: Zbieramy pomysły muzyczne i (para)teatralne

Minione:

·        Spektakl: 16 maja 2012 r., godz. 18,00. ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/111439775897873544210/albums/5788818262558943489?authkey=CLKu0LvuhpO3lQE

·        Spektakl Sofistyka w etyce biznesu: 8 VI 2011: ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/113289755472667355007/albums/5616552372467941617?banner=pwa

 

STYPENDIA I INNE PODOBNE MOŻLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo

PT Opiekunowie prac licencjackich i magisterskich,

Pragnę uprzejmie poinformować, że na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest od lutego 2017 projekt Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, adresowany do studentów i studentek ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Celem jest nabycie lub rozwijanie przez studentów kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwania informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości, które ułatwią studentom wejście na rynek pracy.

Na stronie internetowej http://www.jcrk.uj.edu.pl/ zamieszczone zostały szczegółowe informacje o projekcie. Rejestracja żetonowa w systemie USOSweb na zajęcia w ramach projektu trwa do 15 października 2018.

Ze względu na to, że, jako Opiekunowie prac licencjackich i magisterskich pozostajecie Państwo w bezpośrednim kontakcie ze studentami ostatniego roku studiów, chciałabym prosić o zachęcenie studentów do udziału w projekcie. Wszystkie zajęcia dla studentów są bezpłatne, finansowane ze środków UE.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na realizowane w ramach projektu Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych (kod w systemie USOSweb jcrk.inf-09), w trakcie których studenci nabywają umiejętności wyszukiwania, oceny i selekcji informacji, a także opracowania bibliografii. Są to umiejętności użyteczne w przygotowaniu pracy dyplomowej.

 

Bardzo liczę na Państwa pomoc i z góry dziękuję za poświęcony czas.

 

Z wyrazami szacunku

Halina Bojkowska

Kierownik Projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

 

E-mail

jcrk@uj.edu.pl

Adres

Czapskich 4
31-110 Kraków

Telefon

12 663 38 84

Telefon komórkowy

506006731 

 

 

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Konkursu „Project Master”, Pana Profesora Michała Trockiego, przesyłam na Pańskie ręce zaproszenie do wzięcia udziału i upowszechnienia informacji o inicjatywach promujących idee zarządzania projektami. Organizatorem projektów są Stowarzyszenie IPMA Polska i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową. Podejmowane działania mają na celu promocję obszaru i tematyki zarządzania projektami. 

 

„Project Master” - konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Konkurs jest organizowany od 2002 roku i rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Konkurs to doskonała okazja do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami, zarówno studentów, absolwentów, doktorantów, jak i środowisk naukowych, z których wywodzą się młodzi adepci. Prace na ww. konkurs można przesyłać od 1 czerwca do 7 października br. Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie: http://www.projectmaster.ipma.pl/.

Seminarium Project Management Edukacja – cykliczne spotkanie, które umożliwia wymianę  doświadczeń na temat różnych form wzmacniania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej oraz kształcenia ustawicznego. Odbędzie się e dniu 7 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas Seminarium zostaną wręczone nagrody przyznane w konkursie Project Master zarówno studentom jak i promotorom prac.

 

Stypendia

·        http://www.sapereauso.org/stypendium.html