Jeśli Twoja przeglądarka „zapamiętuje” stare wersje odwiedzanych stron, to musisz wcisnąć przycisk „odśwież”, by odczytać uaktualnienia tej strony. Uaktualnienie: 2018-06-12

Jan F. Jacko

ANNOUNCEMENTS

- Announcements regarding lectures are on the pages devoted to them: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

- Readings, sample exam questions, announcements about lectures: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

- Actual dates of my exams: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm,

- Most actual dates of my office hours: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm

- Syllabi are in the USOS system.

- If you need to read this web page in your language:

·       Online translator: http://free-website-translation.com

·       Plugin for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ .

·       Open this web-page in a new window and click the button below. It is an automatic translation:

Free Website Translator

OGŁOSZENIA

Zaliczenia„Nasze” konferencje„Nasze” spektakleOferty stypendialne

·       Ogłoszenia dotyczące wykładów są na stronach im poświęconych (lewa zakładka „wykłady”): http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

·       Materiały do wykładów są w zakładce „wykłady”, a ich konspekty są w systemie USOS

·       Aktualne terminy egzaminów są zawsze na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm,

·       Terminy konsultacji są na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/info.htm  (stopka).

ZALICZENIA

1.     Prace pisemne (teksty konkursowe, zadaniowe, streszczenia) i prezentacje powinny być pisane i wysyłanie zgodnie z „zasadami pisania prac” (w ramce po lewej).
2.     Zachęcam do udziału w konferencjach (info o tematach – w lewej ramce, info o sprawach org. – niżej)
3.     Terminy egzaminów: najpóźniej miesiąc przed końcem semestru proszę „asystentów” o uzgodnione z grupą sugestie dot. terminu egzaminów. Po tym czasie ustalę terminy, do których trzeba się będzie dostosować.
4.     O wyniki prac tworzonych w ramach zajęć można pytać w przerwie zajęć lub najpóźniej na ostatnich konsultacjach semestru.
5.     Warunkiem zmiany grupy zajęciowej jest pisemna prośba i podpięcie w USOSie do listy grupy docelowej. Tj. powinieneś chodzić na zajęcia i zdawać z tą grupą, do której jesteś przypisany w USOSie.

KONFERENCJE

·       Najbliższa: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/

·       Rejestracja

o   Studenci planujący bierny udział w konferencji powinny zarejestrować udział tutaj: link

o   Studenci biorący czynny udział (mający wystąpienia na konferencji) powinni zarejestrować w się na stronie konferencji.

·       Ogłoszenia

o   Do osób biorących czynny udział (z wystąpieniem) w konferencji

o   Do osób pomagających w organizacji konferencji

 TEATR BIZNESU

 Aktualne: Zbieramy pomysły muzyczne i (para)teatralne

Minione:

·        Spektakl: 16 maja 2012 r., godz. 18,00. ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/111439775897873544210/albums/5788818262558943489?authkey=CLKu0LvuhpO3lQE

·        Spektakl Sofistyka w etyce biznesu: 8 VI 2011: ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/113289755472667355007/albums/5616552372467941617?banner=pwa

 

STYPENDIA I INNE PODOBNE MOŻLIWOŚCI

 

1.      Warsztaty

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji oferuje studentom na ostatnim roku studiów bezpłatne warsztaty ułatwiające wejście na rynek pracy. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Państwa seminarzystów.

Studentom piszącym prace licencjackie i magisterskie szczególnie polecamy "Warsztaty: źródła internetowe - pozyskiwania informacji "(kod: jcrk.inf-09).
Uczestnicy kursu:


Najbliższe warsztaty odbędą się 16-17.03, 23-24.03.
Sylabus do zajęć->
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=jcrk.inf-09​


Rejestracja dla studentów na warsztaty przez system USOSweb.

2.     Stypendia

·       http://www.sapereauso.org/stypendium.html