Jeśli Twoja przeglądarka „zapamiętuje” stare wersje odwiedzanych stron, to musisz wcisnąć przycisk „odśwież”, by odczytać uaktualnienia tej strony. Uaktualnienie: 2017-05-31

Jan F. Jacko

ANNOUNCEMENTS

- Actual dates of my exams: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm,

- Actual dates of my office hours: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm

- Readings, sample exam questions, announcements about lectures: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm

- Syllabi are in the USOS system.

- If you need to read this web page in your language:

·        Online translator: http://free-website-translation.com

·        Plugin for Firefox users: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ .

 

OGŁOSZENIA

Zaliczenia„Nasze” konferencje„Nasze” spektakleOferty stypendialne

Aktualne terminy egzaminów są zawsze na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Egzaminy.htm, terminy moich  konsultacji - na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/info.htm  (stopka). Materiały do wykładów są w zakładce „wykłady”, a ich konspekty są w systemie USOS. Wiadomości o odwołanych wykładach są w „stopce” strony im poświęconej. 

ZALICZENIA

1.      Prace pisemne (teksty konkursowe, zadaniowe, streszczenia) i prezentacje powinny być pisane i wysyłanie zgodnie z „zasadami pisania prac” (w ramce po lewej).
2.      Zachęcam do udziału w konferencjach (info o tematach – w lewej ramce, info o sprawach org. – niżej)
3.      Terminy egzaminów: do 15 maja proszę asystentów o sugestie dot. terminu egzaminów. Proszę o wiadomość po konsultacji z grupą. Po tym czasie ustalę terminy, do których trzeba się będzie dostosować.
4.      O wyniki prac tworzonych w ramach zajęć można pytać w przerwie zajęć lub najpóźniej na ostatnich konsultacjach semestru.
5.      Warunkiem zmiany grupy zajęciowej jest pisemna prośba i podpięcie w USOSie do listy grupy docelowej. Tj. powinieneś chodzić na zajęcia i zdawać z tą grupą, do której jesteś przypisany w USOSie.

KONFERENCJE

·       Najbliższa: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/

·       Rejestracja

o   Studenci biorący czynny udział (mający wystąpienia na konferencji) powinni zarejestrować w się na stronie konferencji

o   Studenci biorący bierny udział w konferencji powinny zarejestrować udział w konferencji na oddzielnej liście: link wkrótce

·        Do osób biorących czynny udział (z wystąpieniem) w konferencji

·        Do osób pomagających w organizacji konferencji

 TEATR BIZNESU

 Aktualne: Zbieramy pomysły muzyczne i (para)teatralne

Minione:

·        Spektakl: 16 maja 2012 r., godz. 18,00. ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/111439775897873544210/albums/5788818262558943489?authkey=CLKu0LvuhpO3lQE

·        Spektakl Sofistyka w etyce biznesu: 8 VI 2011: ZDJĘCIA: https://plus.google.com/photos/113289755472667355007/albums/5616552372467941617?banner=pwa

 

STYPENDIA I INNE PODOBNE MOŻLIWOŚCI

 

http://www.sapereauso.org/stypendium.html