ZADANIA ASYSTENTA

 

1.    Utworzenie aktualnej listy uczestników zajęć w 2 egzemplarzach

2.    Informowanie prowadzącego o miejscu, w którym skończyliśmy ostatni wkład (w przypadku nieobecności można przekazać zadanie komuś)

3.    Pomoc w sprawdzaniu obecności (sekretarz ma drugą identyczną listę i zaznacza obecności oraz nieobecności).

4.    Notowanie daty zgłoszonych i zrealizowanych zadań oraz prac konkursowych.

5.    Udzielanie studentom informacji w sprawach organizacyjnych.

6.    Przekazywanie prowadzącemu informacji od grupy.

7.    Proszę o przesłanie mi po pierwszych zajęciach elist (mój adres – patrz - kontakt) z eadresem i telefonem asystenta na wypadek sytuacji awaryjnej.

 

LISTA w 2 egzemplarzach w postaci tabeli

7.1.Tabelę należy zatytułować podając kierunek, tryb studiów i rok grupy oraz nazwisko i adres email sekretarza,

7.2.Lista alfabetyczna wg nazwisk. Po lewej - kolumna z numerem indeksu, kolumna z nazwiskiem i imieniem.

7.3.Lista uczestników powinna mieć postać tabeli z pionowymi kolumnami datowanymi dla każdych zajęć.

7.4.Na liście (ostatnia kolumna z prawej) należy zaznaczyć studentów ubiegających się o przepisanie oceny, biorących udział w konkursie lub przyjmujących pracę domową

7.5.Na liście należy dodać uczestników spoza grupy – zaznaczając ich grupę i powód uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż dla nich właściwa.

 

Zadanie jest oceniane. Osoby, które nie wywiążą się z obowiązków mogą nie dostać punktów za to zadanie.