Author: Jacko, JF

Title: Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności

English title: The Image of Authority and Spatial Tactics of Superiority

Year: 2009

Editors: M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski

Source title: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy

Publisher: Wydawnictwo Adama Marszałka

City: Toruń:

Pages: 53-64.

Key words: management, leader, proxemics

WWW: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/proksemika/WizerunekPrzywodcy_Jacko_2009.pdf

APA: Jacko, JF (2009). Wizerunek przywódcy a przestrzenne taktyki kodowania zwierzchności. In: eds. M. Nowak- Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski, Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka, 53-64.

Summary: Spatial tactics are methods of influencing people by spatial behavior. The paper analyzes some tactics of superiority coding by spatial tactics. The analyses are

based on some findings of cultural anthropology and proxemics.