Author: J. F. Jacko

Title: Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne

English title: (Philosophy of Management as a Theory and a Practice. A Semiotic Analysis)

Year: 2013

Journal: Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Publisher: Wydawnictwo SAN

SSN 1733-2486

Volume: XIV/I

Issue: 13

Pages: 155–163

URL: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-1.pdf#page=155&zoom=auto,54,530

 

Abstract: Semiotic analyses indicate some discrepancies between “philosophy” in science and in management. Working hypotheses explain these discrepancies and their consequences for methods of managerial sciences.

 

Key words: philosophy, philosophy of management, management, semiotics of management, managerial sciences

 

Synopsis: Semiotycznej analizie poddano różnicę między sposobem rozumienia filozofii przyjętym w nauce a tym, które funkcjonuje w języku zarządzania. Postawione zostały hipotezy wyjaśniające powyższą różnicę oraz jej następstwa dla metod stosowanych w naukach o zarządzaniu.

 

Słowa kluczowe: filozofia, filozofia zarządzania, zarządzanie, semiotyka zarządzania, nauki o zarządzaniu.