Wykłady / Lectures

 

Ogłoszenia, dyżury / News, office hours

 

Egzaminy, zaliczenia / Exams

 

Warunki zaliczenia / Assessement

 

Wysyłanie prac / How to submit papers

 

Zasady pisania prac / How to write papers

 

Metodologia / Methodology

 

Po egzaminach (wyniki, wpisy etc.) / After exams

 

Seminarium – doktorskie i magisterskie: tematy,  terminy, ustalenia

 

Metodologia prac dr/mgr. / Methodology of doctoral dissertation and mater thesis

 

Konferencje / Conferences

 

Kontakt / Contact