Wykłady / Lectures

 

Ogłoszenia, dyżury / News, office hours

 

Egzaminy, zaliczenia / Exams

 

Warunki zaliczenia / Assessement

 

Zasady pisania prac / Papers

 

Po egzaminach (wyniki, wpisy etc.)

 

Seminarium – doktorskie i magisterskie: tematy,  terminy, ustalenia

 

Konferencje / Conferences

 

Kontakt / Contact