Jan F. Jacko

KOntakt

 

1. W tytule elistu proszę o nazwisko_imię_nazwa_zajęć. Na początku listu proszę podać: imię i nazwisko, rok, tryb, kierunek studiów. Poza tym, jeśli chodzi o konkretne zajęcia, proszę – o tytuł wykładu lub ćwiczeń, jeśli chodzi o zajęcia minione – o rok akad. w którym były prowadzone.

2. Bardzo proszę zaczynać list od krótkiego przypomnienia wszystkich ustaleń w danej sprawie i jej okoliczności. Dotyczy to także przypadków, gdy już była jakaś niedawna rozmowa lub korespondencja na dany temat. W każdym następnym eliście należy wyjaśnić, o co chodzi. Można wklejać wyjaśnienie z listu poprzedniego. Prowadzę zajęcia dla kilkuset studentów i lepiej jest przypomnieć. Na przykład zamiast zaczynać list niezbyt precyzyjnym zwrotem „W nawiązaniu do naszej rozmowy chciałem zapytać o…”, lepiej jest zacząć tak: „W nawiązaniu do naszej rozmowy, która odbyła się wtedy a wtedy, tu a tu, podczas której ustaliliśmy to a to, ze względu na to, że znajduję się w takiej a takiej sytuacji, chciałem zapytać o…” Analogicznie - zanim padnie lakoniczne pytanie „Czy mogę napisać pracę na temat…”, warto jest wpierw określić, o jaką pracę chodzi (doktorską, magisterską, dyplomową, zaliczeniową), w jakiej grupie i czy już są już jakieś ustalenia w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie. Podobnie, zamiast wysyłać pracę bez opisu, lepiej jest napisać dlaczego i po co wysyłasz itd. Raczej nie odpowiem na listy nie zawierające powyższych informacji i pytania, które uzyskały odpowiedź w trakcie zajęć lub na stronach mojego serwisu www.

3. Otrzymuje dużą ilość listów, więc jestem zmuszony odpowiadać krótko, tylko na ważne pytania i tylko na te, które bezpośrednio dotyczą spraw organizacyjnych związanych z zajęciami. Trudno mi też ustosunkowywać się do wszystkich próśb wykraczających poza moje obowiązki zawodowe. Sprawy naukowe omawiam na konsultacjach.

 

·       Elisty: 379(małpka/AT)wp.pl

o   Jeśli chcesz być pewien, że wiadomość dotarła, zaznacz opcję „żądaj potwierdzenia…”

·       Telefon: Tel. (+12) 664 57 62. Proszę dzwonić w trakcie aktualnego dyżuru

o   Jeśli nie ma potrzeby pojawiać się osobiście, wystarczy telefon w czasie dyżuru.

o   Proszę uzbroić się w cierpliwość. Jeśli nie mam w danym momencie interesantów – odbieram telefony.

·       Adres korespondencyjny i miejsce konsultacji: pok. 2.347, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.

·       Wydruki prac można zostawiać w mojej skrzynce korespondencyjnej na II piętrze lub wysłać na powyższy adres.

 

Powrót